Boluntariotza sustatzeko zerbitzua

 

Helburu behinena Portugaleten boluntariotza, elkartegintza eta gizarte-partehartzea sustatzea da.

Zerbitzu hau zuzenduta dago Portugaleteko irabazi asmorik gabeko gizarte-entitateei, boluntariotzan dihardutenei eta elkarte-ehuneko lanean interesa edo parte-hartu nahi izatea agertzen dutenei ere bai.

 

Marca Adaka